مجلس اعطای وام جدید بدون اخذ وثیقه به بانک ها و موسسات اعتباری را ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری «آرانیوس»، در جلسه علنی صبح امروز (شنبه 17 مهرماه) شورای اسلامی شهر در بررسی جزئیات پیش نویس برنامه هفتم با بند «الف» ماده 10 با 157 رای موافق از 217 نماینده حاضر در جلسه 3 رای مخالف و 12 رای ممتنع.

بر اساس بند «الف» ماده 10 این طرح؛ به منظور تغییر چارچوب و اجرای سیاست پولی و اعتباری اقدامات زیر انجام می شود:

الف- بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی و اعتباری و مرجع اصلی کنترل تورم، موظف است با همکاری نهادهای ذیربط، برنامه عملیاتی سالانه کاهش سطح تورم را تا پایان فروردین ماه سال جاری به تصویب برساند. آخرین بانک مرکزی موظف است گزارش ماهانه اجرای این برنامه و دلایل احتمالی عدم اجرای آن را به شورای پول و اعتبار ارائه کند.

نمایندگان با طرح الحاق یک بند به بند «الف» توسط محمدرضا پورابرمحیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس موافقت کردند.

با توجه به این مقاله اضافی؛ بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه دستور پرداخت وام سرپرستان خانوار با درآمد ثابت، مستمری یا یارانه را برای سال جاری به شورای پول و اعتبار تصویب کند.

به گزارش هانه ملت، نمایندگان در جریان بررسی این دستور با 153 رای موافق، 11 رای مخالف و 11 رای بی طرف از 207 نماینده حاضر در جلسه با بند “ب” ماده 10 موافقت کردند.

بر اساس بند «ب» ماده 10 این طرح؛ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اعطای وام جدید بدون وثیقه منع می شوند. نوع و اندازه اوراق توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

بند (ج) این ماده که در مورد ممنوعیت پرداخت تسهیلات به بنگاه های خاص بود در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه حذف شد و نمایندگان با پیشنهاد یکی از آنها موافقت نکردند. همکاران در انجمن عمومی باید به نسخه اصلی بازگردانده شود، بنابراین این بند از پیش نویس قانون با نتیجه مثبت کمیسیون حذف شد.

Miriam Ware

الکل نینجا. متفکر شیطانی. محقق سفر. فرهنگ پاپ مادام العمر. علاقه مند به موسیقی.

تماس با ما