galaxydmbanner

تحول بازار بیمه با طعم اعتماد بیمه ملت چگونه قوانین را اجرا کرد؟

عنوان 20 – فعالیت شرکت های بیمه در راستای پوشش ریسک های اقتصادی کمتر از حفظ تعادل در حین راه رفتن در یک خط باریک نیست. این واقعیتی است که بسیاری از شرکت های بیمه تجاری را در طول تاریخ خود به چالش کشیده است. به همین دلیل، بیمه‌گران باید بر اساس قوانین «توانایی مالی» عمل کنند. با توجه به اهمیت بازاریابی در بازار بیمه تجاری، فروش انواع بیمه نامه ها کار ساده ای نیست. این خطر وجود دارد که پذیرش بیمه نامه های کم خطرتر به یک مشکل تبدیل شود. زیرا مشتریان حقیقی و حقوقی ترجیح می دهند با شرکت هایی قرارداد ببندند که می توانند از آنها چندین نوع بیمه نامه خریداری کنند. حتی به خطر ورشکستگی شرکت بیمه عزیزتان فکر نکنید.

اهمیت مفهوم سطح ثروت در این میان، پیوند فنی-ریاضی وجود دارد که می تواند مشتریان بازار بیمه را به سپرده گذاری پوشش ریسک خود توسط یک شرکت امیدوار کند. این پیوند کلیدی “سطح فراوانی” نام دارد. شاخصی که قدرت اقتصادی یک شرکت بیمه را در پوشش ریسک ها نشان می دهد. اگر این شاخص 100% یا بیشتر باشد به این معنی است که شرکت می تواند با خیال راحت پرداخت خسارت مندرج در بیمه نامه را تضمین کند. چنین شرکت هایی در “سطح یک” غنی هستند. به همین دلیل باید از شرکتی که دارای 1 است بیمه نامه بخرید. هر چه این شاخص بیش از 100 درصد باشد، شرکت بیمه قابل اعتمادتر و قابل اعتمادتر است.

رشد مستمر بیمه ملت در بازار «بیم ملت» که مرزهای بازار بیمه تجاری را پر می کند، دوازده سال است که در سطح دارایی های مالی قرار دارد. در 4 سال گذشته ثروتمندترین شرکت بیمه کشور بوده است. موضوعی که حاکی از اطمینان مشتریان بازار به خدمات و مهمتر از آن قابل اعتماد بودن پوشش ریسک این شرکت است. رتبه بندی شرکت های بیمه توسط «بیمه مرکزی» به عنوان ناظر و تنظیم کننده بازار ارزیابی می شود. بیمه مرکزی در سال جاری 457 درصد ثروت بیمه ملت را شناسایی کرد. بررسی سابقه رتبه بندی ثروت بیمه ملت نشان می دهد که این شرکت به رشد و توسعه خود ادامه داده است. ثروت این شرکت در سال های 1398، 1399، 1400 و 1401 به ترتیب 194، 279، 386 و 409 درصد بوده است. نرخ رشد 215 درصدی در 4 سال گذشته. این نسبت ثروت با در نظر گرفتن عملکرد کشور در بازارهای بیمه عمر، مسئولیت، آتش سوزی، مهندسی، حمل و نقل، اعتماد، افراد، خودرو و سایر بازارهای بیمه به دست می آید.

فعالیت مالی کشور در سال 1402 مگزارش مالی شش ماهه شهریور 1402 بیمه ملت نشان می دهد که این شرکت بیش از 2 هزار و 146 میلیارد تومان در پرتفوی خود ایجاد کرده است. داستان رشد 80 درصدی نسبت به شش ماهه اول سال 1401. این نرخ رشد به معنای افزایش 80 درصدی فروش بیمه نامه ملت در دوره مقایسه است. بیمه ملت حدود یک میلیارد و 400 میلیون تومان پرداخت کرده است. در نتیجه در کنار افزایش بیش از 200 درصدی ثروت، نسبت جبران خسارت وارده به تولید بیمه به کمتر از 50 درصد کاهش یافته است.

توانایی حضور در بازار سرمایه با توجه به حضور شرکت «بیمه ملت» در بازار اول بورس تهران، افزایش ثروت و کاهش پرداخت مطالبات پیام رشد آن در بازار است. نماد این شرکت در بورس تهران بیش از 7 هزار و 79 میلیارد تومان (ارزش بازار) و بیش از 5 هزار و 227 میلیارد تومان (ارزش معاملاتی) است. با توجه به افزایش انتظارات از عملکرد بیمه ملت، سهامداران انتظار دارند ارزش آن در سال های آینده افزایش یابد. در صورتی که قیمت هر سهم از 8 تومان در 22 مهر 1392 به 187 تومان در زمان نگارش این سطور افزایش یافته است.

سهامداران انتظار دارند با تداوم عملکرد درخشان بیمه ملت، هر یک از سهام آن در آینده نزدیک افزایش یابد. رشد بیمه ملت باعث افزایش محبوبیت آن در زمینه فروش بیمه نامه و همچنین کاهش هزینه های بازاریابی آن می شود. موضوعی که در نهایت به سود سهامداران و خریداران بیمه نامه ملت خواهد بود. زیرا با توجه به قدرت پوشش ریسک، هم سودآوری و هم امنیت خرید بیمه نامه را افزایش می دهد.

در حال حاضر نیز بیمه ملت با تفاوت فاحش نسبت به سایر شرکت ها توانسته است بالاترین میزان غرامت را ارائه دهد لذا افرادی که نگران آینده هستند بیمه نامه های مناسب با سقف تضمین خسارت بسیار بالا را خریداری کنند.

Makayla Massey

کاشف برنده جایزه کل معتاد زامبی. متعصب فرهنگ پاپ بی عذرخواهی. تواهولیک.

تماس با ما