galaxydmbanner

بهترین زمان برای خرید خانه چه زمانی است؟

تیتر 20- فرشیدی پورحاجت درباره وضعیت اخیر بازار مسکن در کشور گفت: با توجه به اینکه بازار مسکن در وضعیت تورم رکوردی قرار دارد، اکنون بهترین زمان و فرصت برای خرید مسکن است.

وی افزود: شرایط تورم رکوردی در بازار مسکن فرصتی تاریخی برای ورود به بازار مسکن و خرید مسکن مطمئن است.

این کارشناس بازار مسکن گفت: با توجه به اینکه تورم در بازار وجود دارد. پیش بینی افزایش تورم برای سال آینده یا پایان امسال وجود دارد و به همین دلیل اکنون که تورم افزایش نیافته است، شرایط خرید و فروش مسکن برای مردم آسان شده است.

پورحاجت بیان کرد: در شرایط کنونی بازار مسکن هر چه مردم زودتر اقدام به خرید کنند آسیب کمتری از گرانی متحمل می شوند و از این رو باید گفت بهترین شرایط برای خرید مسکن برای مردم وجود دارد. مسکن مورد نیاز آنها، در صورتی که توانایی پرداخت آن را داشته باشند.

وی افزود: شرایط رکود تورمی باعث شده تا بازار به ثبات نسبی برسد و بی ثباتی وجود نداشته باشد و از این رو تولیدکننده می تواند واحدهای خود را با خیال راحت تری بفروشد زیرا وضعیت بازار با ثبات است.

رئیس انجمن سازندگان مسکن خوزستان با اشاره به کمبود نقدینگی مردم برای خرید مسکن، گفت: در شرایطی که بازار باثبات و راکد است، سازندگان آمادگی دارند واحدهای خود را با شرایط بهتری به فروش برسانند. نه در همان مسکن ارزان تر و در نحوه خرید و پرداخت و … بیشتر با مردم همکاری خواهند کرد./هابرآنلاین

Patrick Hodges

کاوشگر دوستانه استاد موسیقی مغرور. درونگرای افراطی کارشناس سفر. نویسنده. متعصب غذای بی عذرخواهی

تماس با ما